Συνέδρια

29/3 - Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ): Ο διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ)

Eπιστημονική Hμερίδα με τίτλο:

«Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

Σελίδες