Νομολογία

ΣτΕ 1045/2018 (τμήμα Στ΄) Προϋποθέσεις απαλλαγής από τη στράτευση

Επειδή, για να αναγνωρισθεί ο στρατεύσιμος ως αντιρρησίας συνείδησης, πρέπει, είτε να ασπάζεται τεκμηριωμένα γνωστό ιδεολογικό ή θρησκευτικό δόγμα, που είναι αντίθετο στην ένοπλη εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης, είτε να αποδείξει, με συγκεκριμένα στοιχεία, την ειλικρίνεια και τη σοβαρότητα των λόγων συνείδησής του, εκθέτοντας πειστικά και αιτιολογημένα τη γενική αντίληψη περί ζωής (όπως για παράδειγμα ότι κατά το παρελθόν είχε αναπτύξει σχετική με τ

Ολομέλεια ΣτΕ 759/2018 Συνέπειες εκκίνησης της πιλοτικής δίκης και δικαιοδοσία επί ανακοπής τρίτου

Το δικαστήριο επιλήφθηκε της προκείμενης διαφοράς με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης, μετά από αίτημα του διαδίκου που είχε ασκήσει το κρινόμενο ένδικο βοήθημα της ανακοπής ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου.

Σελίδες