Προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 3469/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49

ΑΘΗΝΑ 105-64

ΤΜΗΜΑ Δ'

---------------

 

Αριθ. καταθέσεως: Ε773/2018

Βοηθός Εισηγητής: Γεωργαντοπούλου Αλεξάνδρα

 

Ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος

του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Αφού έλαβε υπ’ όψη:

 α) Το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 και τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του π.δ. 18/1989,

 β) την από 24/1/2011 προσφυγή του Αντωνίου Κωνσταντινίδη του Χριστοφόρου κατά των 1. με αριθμό πρωτ. ΔΕΔΑΚ/Φ16/οικ.21190/1915 από 20/10/2010 απόφασης επιβολής προστίμου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 2. με αριθμό 18 από 3/1/2011 ατομικής ειδοποίησης χρεών του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού.

 και γ) την επί της ανωτέρω προσφυγής απόφαση 3469/2018 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, με την οποία διατυπώνεται το εξής προδικαστικό ερώτημα:  «εάν η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ως άνω ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α΄95), κατά το μέρος που προβλέπει ως προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση της προσφυγής κατά προστίμων του νόμου αυτού την καταβολή από τους προσφεύγοντες του 20% του επιβληθέντος σε αυτούς προστίμου, αντίκειται σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις και, ειδικότερα, στις διατάξεις  των άρθρων 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»

Εισάγει το ανωτέρω προδικαστικό ερώτημα προς συζήτηση ενώπιον της Επταμελούς Συνθέσεως λόγω σπουδαιότητας.

 

Ορίζει δικάσιμο την Τρίτη, 12η Ιουνίου 2018, ώρα 9.30 π.μ. και εισηγητή τον Σύμβουλο Ευθύμιο Αντωνόπουλο.

 

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα της παρούσας πράξεως στους : 1. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,  2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, οι οποίοι οφείλουν να  διαβιβάσουν, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο, στον εισηγητή απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και 3. στον δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Φανό, ως πληρεξούσιο του ως άνω προσφεύγοντος.

          Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξης αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

    Η πράξη αυτή συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθενται το ίδιο ζήτημα. 

 

Αθήνα, 3/4/2018

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

 

 

 

               Χρήστος Ράμμος                                      Ι. Παπαχαραλάμπους 

 

 

Κοινοποίηση: 

1) Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξης αυτής στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)

2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.