Άρθρα-Μελέτες

Ι. Δημητρακόπουλου, Παρέδρου ΣτΕ. Αρχές της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας, παραγραφή αδικηµάτων περί τον ΦΠΑ και σχέση µεταξύ εθνικού Συντάγµατος, Χάρτη ΘΔΕΕ και ΕΣΔΑ, στις αποφάσεις Taricco I και Taricco II του ΔΕΕ.

Αναδημοσίευση από: http://www.humanrightscaselaw.gr/

Αρχές της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας, παραγραφή αδικηµάτων περί τον ΦΠΑ και σχέση µεταξύ εθνικού Συντάγµατος, Χάρτη ΘΔΕΕ και ΕΣΔΑ, στις αποφάσεις Taricco I και Taricco II του ΔΕΕ.

 Ι. Δηµητρακόπουλου Παρέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 

Σελίδες