Ανακοινώσεις

ΣτΕ 3099-3114/2017 7μ (Πηγή: https://www.efsyn.gr/, http://www.fmvoice.gr/ κλπ)

Δεκτές έγιναν οι αιτήσεις ακυρώσεως αποφοίτων της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τα πτυχία των οποίων είχαν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμα και αντίστοιχα προς τα πτυχία των Νομικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατά των σχετικών αποφάσεων της επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης των δικηγόρων είχε απορρίψει το αίτημά τους για εγγραφή στα μητρώα των ασκουμένων δικηγόρων.

ΚΔΕΟΔ-Προκήρυξη μιας (1) Υποτροφίας «Δημητρίου Ευρυγένη»

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου προκηρύσσει μία υποτροφία «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η υποτροφία έχει αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα στον παραπάνω κλάδο, ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΔΕΟΔ, και θα είναι διάρκειας 6 μηνών (από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2018), με δυνατότητα ανανέωσης. Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ τον μήνα. 

Σελίδες