Ανακοινώσεις

2η έρευνα του EPLO για τη Μετανάστευση στην Ελλάδα σε ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης της Ε.E.

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε στον ιστότοπό της μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ) η 2η κατά σειρά η οποία εκπονήθηκε από τον EPLO με τίτλο: «Η μεταβαλλόμενη εισροή αιτούντων άσυλο κατά την περίοδο 2014-2016: οι απαντήσεις των κρατών μελών για την περίπτωση της Ελλάδας».

Σελίδες