Ανακοινώσεις

Προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 1006/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Στ´ Τμήμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49

ΑΘΗΝΑ 105-64

---------------

 

Αριθ. Καταθέσεως: 386/20            Βοηθός Εισηγητής: Αλίκη Πασιπουλαρίδου

 

                                              Η Πρόεδρος του Στ΄Τμήματος

                                            του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 989/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Στ´ Τμήμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49

ΑΘΗΝΑ 105-64

---------------

 

Αριθ. Καταθέσεως: 398/2018      Βοηθός Εισηγητής: Αλίκη Πασιπουλαρίδου

 

                                              Η Πρόεδρος του Στ΄Τμήματος

                                            του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Σελίδες