Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Υποβολής Δοκιμίων για την Έκδοση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Το περιοδικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ προσκαλεί στην υποβολή δοκιμίων για το τεύχος 1/2018

Call for Papers για τη Διεθνή Διάσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Szeged

Το Ινστιτούτο Διεθνών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Szeged, τμήμα Νομικής Επιστήμης, Europe Direct Szeged και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σας προσκαλούν σεδιεθνές συνέδριο με τίτλο «Η δημοκρατία και ο νόμος στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις διεθνείς σχέσεις». Το συνέδριο λαμβάνει χώρα στο Szeged της Ουγγαρίας στις 10-11 Μαΐου 2018. 

Yποβολή Προτάσεων/ Call for Papers

Σελίδες