Ανακοινώσεις

ΠΟΛ. 1100 /23-05-2018 (εισφορά αλληλεγγύης)

Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.

Δείτε την εγκύκλιο και τη γνωμοδότηση ΝΣΚ σε:

 

ΠΟΛ. 1099 /23-05-2018 (εισφορά αλληλεγγύης)

Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Δείτε την εγκύκλιο και τη γνωμοδότηση ΝΣΚ σε:

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-1099-23-05-2018

Αναγόρευση επίτιμου διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών του κ. Philippe Nelidoff, καθηγητή και Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τουλούζης, Γαλλία.

Την 30 η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ο κύριος Philippe Nelidoff, καθηγητής και Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τουλούζης

Ν.4540/2018

Δημοσιεύθηκε ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4540 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.

Διοικητική δίκη 1/2018

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

 

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2018:

Σελίδες