Έρευνα του EPLO για τη Μετανάστευση στην Ελλάδα

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε στον ιστότοπό της μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ) η οποία εκπονήθηκε από τον EPLO με τίτλο: «H επιστροφή των παρανόμων μεταναστών ως αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του φαινομένου: Προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές άμεσα συνδεδεμένες με τους κανόνες της ΕΕ». (The Effectiveness of Return in EU Member States: Challenges and Good Practices Linked to EU Rules and Standards)

Οι μελέτες του ΕΔΜ παρέχουν μια συγκριτική ανάλυση θεμάτων άμεσου ενδιαφέροντος για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο στην ΕΕ. Τα σχετικά  θέματα μελέτης επιλέγονται από προτάσεις που υποβάλλονται από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ΕΣΕ του ΕΔΜ ή/ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιλογή βασίζεται στη συνάφειά τους με τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής στα Κράτη Μέλη και τη Νορβηγία και στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και εγκρίνει επισήμως την επιλογή των θεμάτων στο πλαίσιο του ετήσιου Πλάνου Εργασιών του ΕΔΜ.

Το ΕΔΜ συλλέγει, αναλύει και δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Πρόκειται για τη 2η Εστιασμένη Μελέτη (ΕΜ) για το 2017.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τον EPLO υπό την επιστημονική διεύθυνση του Καθηγητή Βασίλη Χατζόπουλου, (Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διεθνής Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης) και την ερευνητική ομάδα του EPLO η οποία αποτελούνταν από τον Θεόδωρο Φούσκα ως Κύριο Ερευνητή (PhD, Κοινωνιολόγος, Ειδικός στα Θέματα Μετανάστευσης, Εργαστηριακός Συνεργάτης 2016-17 στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας), μαζί με τη βοήθεια των: Γεωργίας Πεχλίδη (Δικηγόρος, LLB, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Andrea de Maio (J.D. Πανεπιστήμιο  της Ρώμης La Sapienza, Αναπληρωτής Διευθυντής Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, EPLO), Cheryl Novak (MSc στις Διεθνείς Σχέσεις, Πανεπιστήμιο του Cambridge, Γενική Διευθύντρια Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, EPLO).

http://www1.eplo.int/

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.