Προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 5039/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49

ΑΘΗΝΑ 105-64

ΤΜΗΜΑ Β'

 

Αριθ. καταθέσεως: 2895/2017

 

Η Πρόεδρος του Β' Τμήματος

του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

       Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών  της εφέσεως του ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΖ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ κατά ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑ περί εξαφανίσεως της υπ΄ αριθμ. 19997/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Μονομελές) και β) της εκδοθείσης επί της εφέσεως  αυτής υπ΄ αριθμ. 5039/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατυπώθηκε κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2  του Ν. 3900/2010, το ακόλουθο  προδικαστικό ερώτημα: «Ισχύουν στη περίπτωση αξίωσης επιστροφής, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του φόρου που αναλογεί και παρακρατήθηκε επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, οι διατάξεις (τριετούς) παραγραφής του άρθρου 90 παρ. 2 του ν. 2362/1995, από το χρόνο καταβολής του ενδίκου επιδόματος και την (κατά τον ίδιο χρόνο) παρακράτηση του αναλογούντος επ' αυτού φόρου;»

        Εισάγει την πιο πάνω έφεση στην Επταμελή σύνθεση του Τμήματος,  σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 υπό τον τίτλο "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας", λόγω σπουδαιότητας.

    Ορίζουμε, δικάσιμο την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 ώρα 9.30 π.μ., με εισηγητή την Πάρεδρο Κωνσταντία Λαζαράκη.  

      Παραγγέλλουμε να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα της παρούσας πράξεως: 1) στον ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΙΖ΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ με την παράκληση να διαβιβάσει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο στον εισηγητή απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και 2) στην  εφεσίβλητο  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑ.

      Παραγγέλλουμε  τη  δημοσίευση  της  πράξεως  αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

      Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις  οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα. 

Αθήνα,7/11/2017

                  Η Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας

 

                          Ε. Σάρπ                                              Ι. Μητροτάσιος

 

 Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο

Αθήνα, 7/11/2017

Η Γραμματέας

Α. Ζυγουρίτσα 

 

Κοινοποίηση:

1) κ. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)

2)  Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/anakoinwseis?

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.