ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Δ.Σ.Δ.Δ. ΤΗΣ 9-10-2017

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                          Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
  Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε τα εξής:
Α.Ορίσθηκε, για τοποθέτηση στη θέση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Αικατερίνη Περιστεροπούλου.
Β.Μετατίθενται οι Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων:
1.  Νεκτάριος Στεργίου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
2.  Νικούλα Μαρούλη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
3.  Μαρίνα–Αγγελική Σούπου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
4.  Αρτεμησία Καλουψή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
5.  Όλγα Μιμηκοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
6.  Χριστούλα Παπαδοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
7.  Παναγιώτα Δουβή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
8.  Μαρία – Ασπασία Σίμου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
9.  Βαρβάρα Γεωργίου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
10.  Άννα Σταυλά από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
11.  Ανδριανή Μπατσομήτρου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
12.  Κωνσταντίνα-Ελένη Πανταζοπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
13.  Βασιλική Τζουβάρα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
14.  Δημήτριος Παναγιώτου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου
15.  Ανδρομάχη Αρβανιτίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης
16.  Πηνελόπη Παπανικολάου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής , στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου
17.  Γεωργία Μεντή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
18.  Παναγιώτα Παπαθανασίου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
19.  Αθηνά Τσίτου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
20.  Ελένη Στασινάκη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
21.  Σοφία Κατσαβέλη από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
22.  Αικατερίνη Νικολαΐδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
23.  Ελένη Κομπολίτου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
24.  Μαρία Σταυροπούλου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
25.  Μαρία Κοτσινονού από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
26   Ζηνοβία Κορκοτίδου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
27.  Παναγιώτης Φαραντάτος από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
28.  Θωμαή Ηλία από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
29.  Αναστασία Ζυμή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
30.  Γεωργία Καστανούλια από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς 
31.  Διαμάντα Καλλιγέρου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς
32.  Νέλλη – Πηνελόπη Γεωργούτσου από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
 
 
Γ.Διορίζονται(προάγονται) οι παρακάτω Πάρεδροι Πρωτοδικείου Διοικητικών Δικαστηρίων, στο βαθμό του Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων και τοποθετούνται:
  1.  Χρυσούλα Μανογιαννάκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
  2.  Μαρία-Ειρήνη Μπιτσάνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης
  3.  Αγγελική Νάκου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
  4.  Κασσάνδρα Μαγείρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
  5.  Αργυρή Πρώϊου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας
  6.  Λία-Ειρήνη Ντουρουντού στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
  7.  Βασιλική Σγουρίτσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
  8.  Χριστιάνα Πλώτα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
  9.  Νικόλαος Τζάννος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
  10.  Αικατερίνη Στεφανίδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
  11.  Κωνσταντίνα Παρίση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
  12.  Ελευθερία Τσανούσα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
  13.  Δάφνη Κοϊμτζόγλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
  14.  Θεόδωρος Παπαδόπουλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου
  15.  Βασιλική Σκόνδρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
  16.  Άννα Αρναούτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου
  17.  Ελισσάβετ Βαλάση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
 
Δ. Κρίθηκε ως συναφές, με το αντικείμενο της απασχολήσεως των δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, το περιεχόμενο των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών πέντε δικαστικών λειτουργών των δικαστηρίων αυτών.
 
 
                                                                                                  Από το Γραφείο της Γενικής Επιτρόπου
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.