ΣτΕ ΣΤ΄ Τμ. 2252/2017 επταμ. (πιλοτική δίκη – παραπομπή στην Ολομέλεια)-επίδομα θέσης ευθύνης προϊσταμένων τμημάτων Νοσηλευτικής Υπηρεσίας νοσοκομείων

Αναδημοσίευση από http://www.humanrightscaselaw.gr/

Αρχή της ισότητας – Αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών 
Κρίνεται κατά πλειοψηφία ότι η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015, καθ’ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ίδιου νόμου, οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων και οι λοιποί προϊστάμενοι τμημάτων του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και όσων φορέων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4354/2015, σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτού, (στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες που ρητά εξαιρούνται από την εφαρμογή του ως άνω νόμου, κατά το ως άνω άρθρο 7 αυτού, όπως οι αμειβόμενοι με ειδικά μισθολόγια κ.λπ.), αντίκειται στην αρχή της ισότητας (άρ. 4 παρ. 1 Σ.), συνεπεία δε τούτου θα έπρεπε να επεκταθεί και στους ανωτέρω προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων η εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. αζ΄ του ίδιου νόμου, ώστε να τους καταβληθεί μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ – Παραπομπή του ζητήματος στην Ολομέλεια

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.