«Δικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (βιβλίο)

Το έργο «Δικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αποτελεί έναν εύχρηστο κώδικα ενωσιακής και -κατ’ επέκταση- εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή και συγχρόνως λειτουργική ιδέα, η οποία συνίσταται στη συγκέντρωση και παράθεση των σημαντικότερων και συχνότερα εφαρμοζόμενων νομοθετικών κειμένων στο πεδίο του «Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου». Αρχικά, επιχειρείται η κωδικοποίηση της «εσωτερικής δικονομίας», δηλαδή των κρίσιμων κανόνων που διέπουν τη λειτουργία και τη διαδικασία ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, ΓΔΕΕ), οι οποίοι είναι αναγκαίοι τόσο για τον εθνικό δικαστή όσο και για τον δικηγόρο, όταν απευθύνονται σε αυτά. Στη συνέχεια, ακολουθεί η θεματική παράθεση Κανονισμών και άλλων νομοθετικών πράξεων που αφορούν στη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση & εκτέλεση αποφάσεων και καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με τη δικονομική αντιμετώπιση των διασυνοριακών διαφορών.

 

Η προσεκτική διαλογή των νομοθετικών κειμένων, με κριτήρια αφενός τη ρυθμιστική σπουδαιότητα και τη συχνότητα εφαρμογής τους, αφετέρου την κάλυψη κατά το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους υποθέσεων, προσδίδει στο έργο τη ζητούμενη κανονιστική πληρότητα από άποψη περιεχομένου, ενώ η ύλη είναι διατεταγμένη με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και η ομοιογένειά του. Πέραν της δόκιμης επιλογής και θεματικής διάταξης των οικείων κειμένων, ιδιαίτερη επιστημονική αλλά και πρακτική αξία προσδίδουν στο έργο οι χρήσιμες ενημερωτικές προσθήκες του συγγραφέα. Ειδικότερα, πριν από κάθε νομοθέτημα, προηγείται σύντομο ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο επισημαίνονται τα κυριότερα στοιχεία αυτού, καθώς και ερμηνευτικές διευκρινίσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, ακολουθεί κατάλογος ενδεικτικής βιβλιογραφίας, ενώ το έργο ολοκληρώνεται με ένα εύχρηστο ευρετήριο όρων.

Η γεωμετρική αύξηση του ενωσιακού δικαίου και η αναγωγή αυτού σε συγκυρίαρχο ρυθμιστικό παράγοντα της εσωτερικής νομοθεσίας των κρατών μελών, μέσω της αμέσου και ευθείας κανονιστικής ισχύος των διατάξεών του, έχει αναγκαία διαμορφώσει μία νέα νομική πραγματικότητα στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, η πραγμάτωση του εξαγγελλόμενου σκοπού της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη δημιουργία ενός χώρου «Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης» μοιραία ανέδειξε, ως τελολογικό προαπαιτούμενο, τη δικονομική ενοποίηση των επιμέρους ρυθμιστικών κανόνων των κρατών μελών, βήμα αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του υπέρτερου σκοπού της δημιουργίας ενός -κατά το δυνατόν- ενιαίου και αδιάσπαστου Δικονομικού Δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπές προς την τελολογία και τα αποτελέσματα της νομοθετικής δραστηριότητας των Οργάνων της Ε.Ε., αλλά και ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες νομικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας, το ομότιτλο προς το επίμαχο δικαιικό πεδίο έργο καθίσταται ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του εθνικού δικαστή, δικηγόρου, σπουδαστή και εν γένει μελετητή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο θα προστρέξουν όταν η συγκυρία τους φέρει αντιμέτωπους με τις εκθετικά πλέον πολλαπλασιαζόμενες διαφορές που εμφανίζουν το περίπλοκο και συνάμα γοητευτικό στοιχείο της διασυνοριακότητας.

Πρόλογος Β.Χριστιανός

Συγγραφέας Μ. Περάκης

 

www.nb.org

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.