Άρθρα-Μελέτες

Δημοσίευση δεύτερου τόμου της Ηλεκτρονικής Επετηρίδας της Νομικής Σχολής του AΠΘ «Pro Justitia»-δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή

Ολόκληρος ο τόμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημείωμα Κοσμήτορα…………………………………………………………………….i

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής………………………………………………………ii

I. Μελέτες

i. Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου

1) Γεώργιος Ι. Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ-Χαρούλα Πόνη Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Σας παρουσιάζουμε ολόκληρη την Εισήγηση της εκλεκτής συναδέλφου Χαρούλας Πόνη, Πρωτοδίκη Δ.Δ. που παρουσιάσθηκε στην Ημερίδα της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς Εθνικής Σχολής Δικαστών στις 30-3-2017. Αποτελεί μια πλήρη και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των βασικών σημείων της νομολογίας και της νομοθεσίας σχετικά με το εν λόγω θέμα. 

Διάγραμμα Εισήγησης

Σελίδες