Άρθρα-Μελέτες

Δημοσίευση δεύτερου τόμου της Ηλεκτρονικής Επετηρίδας της Νομικής Σχολής του AΠΘ «Pro Justitia»-δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή

Ολόκληρος ο τόμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημείωμα Κοσμήτορα…………………………………………………………………….i

Σημείωμα Συντακτικής Επιτροπής………………………………………………………ii

I. Μελέτες

i. Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου

1) Γεώργιος Ι. Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ.

Σελίδες