Ανακοινώσεις

N.4488/2017 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου κλπ.)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 137/13-9-2017) ο Νόμος 4488/2017 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις”

Δείτε το κείμενο του νόμου σε:

Σελίδες